چهار ماه عشق

همه زیبایی زندگی ما امروز چهار ماهه شد.
نه قلمم توان نوشتن از این همه حس قشنگ رو داره نه روحم گنجایش همه عشقش رو.
تا آخر عمر زمان لازم دارم تا همه همه اش رو بفهمم.
پسرکم، بودنت زیباترین و بهترین اتفاق زندگی من ه.

ارسال یک نظر