بیرون کردن دیو

تو باور ژاپنی امروز(سوم فوریه) بهار شروع میشه.
سوم فوریه که روز اول بهاره سنت خاص خودش رو داره. تمام خونه ها روی درشون دو شاخه از یه برگ خاص و یه ماهی میذارند.
ژاپنی ها باور دارند که امروز میتونند بدی رو برای سال بعد از خودشون دور کنند. برای همین یه تصویر از دیو (اونی) رو به دیوار میزنند و بهش لوبیا(مَمه*) پرت میکنند تا از خونه هاشون بره بیرون.
همزمان هم میخونند دیو بره بیرون و خوشبختی بیاد خونه.
شب هم به سمت شمال غربی میایستند و یه ماکی سوشی دراز میخورند به نشانه دراز شدن عمر.( این سمت هر سال عوض میشه اما من هنوز نمیدونم فلسفه اش چیه.)
رسم خوردن این سوشی هم اینجوریه که باید یه نفس و بدون اینکه وسطش حرف بزنند تا ته یه سوشی رو بخورند.
یه چیز دیگه هم که برای این روز میخورند پیناتز(بادوم زمینی) هست.
معمولن تو مدرسه ها یا مهد کودکها یا بقیه گروه ها یا بعضی هم تو خونه ها مردم با همدیگه این رسم رو اجرا میکنند.
دیروزمهد پسر ما هم برنامه داشتند و اون هم همراه بقیه اونی رو برای سال بعد از خونمون بیرون کرده. برای مامان و باباش هم یه بسته بادوم زمینی که روش عکس هفت خدای ژاپنی هست رو سوغاتی آورده.
همیشه هر برنامه ای که هست سام برامون سوغاتی میاره. برای کریسمس هم دو تا سیب آوورد.


*احتمالن آمار سایتم با این کلمه میره بالا امروز. حالا داشته باشید قیافه آدمهایی که به امید دیدن یه تصویر یا خوندن یه داستان آنچنانی میاند و به جاش عکس دیو می بینند!
ارسال یک نظر