نیکو اخلاقی شدم!

اومدم وبلاگ سام رو پینگ کنم اشتباهی مال خودم رو هم پینگیدم.
این روزها ملالی نیست جز سگ اخلاقی خانوم حنا در اثر تغییرات هورمونی ماهیانه و به هم ریختگی جو خونه در اثر همین نهایت نیکو خلقی.
پدر و پسر هم اینجور مواقع خوب هوای آدم رو دارند والا که باید هی جیغ و داد و غرغر و دیوونه بازی رو تحمل کنند.
این تعطیلات طلایی امسال خیلی لوس و بی موقع است. جمله خبری بود.
برم تا جو اینجا رو هم به گند نکشیدم.

پ.ن: کار خوبی که این چند روز کردم خونه تکونی بود. در جریان این امر خطیر یه ایده بکر برای اینجا به ذهنم رسید. فعلن که مغزم تعطیله هر وقت کرکره رو کشیدم بالا میام ازش مینویسم./
ارسال یک نظر