یه سوال اساسی...

من نمیدونم چرا همه این جریان نامه احمدی نژاد به بوش رو به دیده حقارت بهش نگاه میکنند و مسخره میکنند؟
واقعن فکر میکنید بین این همه آدم تو حکومت هیچ کسی فکر نکرد این محتویات نامه یه مشت حرف بیشتر نیست؟ یا اینکه هدف دیگه ای داشتند؟
ببینید با چه بی خیالی و راحت تابوی رابطه با آمریکا رو بعد از بیست و هفت سال شکستند.
باز هم بگید حکومت سیاست سرش نمیشه.

در حاشیه: من نیم ساعت دیگه پرزنتیشن دارم اونوقت نشستم از خودم نظرات سیاسی ارایه میدم!!!

--------------------------

پ.ن: خب پرزنتیشنی که قرار بود ده دقیقه تموم بشه یک ساعت و ربع طول کشید. اما عوضش کلی ایده خوب و سوالهای خوب گرفتم.حالا باید روشون فکر کنم.
هر سوالی هم استاد و بقیه پرسیدند جواب دادم که خودم کلی حال کردم.
دیگه اینکه فکر کنم استادم در حین اینکه برای من تو قیافه است خیلی وقتها دلش برای حرف زدن باهام تنگ میشه. بعد از پرزنتیشن رفتم دفترش که یه سری مقاله ازش بگیرم یه چیزی حدود نیم ساعت برام از همه جا حرف زد. همون برق ذوق همیشگی تو نگاهش بود وقتی داره اطلاعات علمیش رو برای کسی توضیح میده و خداییش فکر نکنم هیچ بنی بشری رو بهتر از من برای مستمع بودن تا حالا پیدا کرده باشه.
ارسال یک نظر