مشغولیت!

حداقل من که اینجا نشستم و دارم وب گردی میکنم از این پسره که الان سه ساعته آویزون به میز خوابه، که بهترم!
حالا نمیگم بقیه دارن تو کارگاه کار میکنن که خیلی ضایع نشم!
پ.ن:خوب شد من چند روزی نبودم والا خل میشدم از این وضعیت بلاگرولینگ.
ارسال یک نظر