هنرپیشه

حین دیدن پشت صحنه یه فیلم:
من: فکر کنم اصلن نمیتونم هنرپیشه بشم. یعنی وقتی قراره یه جمله رو به عمد با یه حالت خاص جلوی یه عده بگم فقط خنده ام میگیره دیگه چه برسه به ادا و اصول در آوردن.
شوشو خیلی جدی و محکم:اما من میتونم.
یکم ترسناک ه .نه؟
ارسال یک نظر