صبحانه خانه ما

اول: یه لیوان چایی شیرین، یه نون گردویی با پنیر تو یه سینی مخصوص برای پدر خانواده. لقمه ها همه یه اندازه یا یه ورقه نازک پنیر روش.
در حینش دیدن و شنیدن اخبار CNN.
(بعد از امتحان تمام صبحانه های موجود در عالم داره کم کم عادت صبحانه خوری به شوشو منتقل میشه.)

دوم: یه بطری شیر داغ همراه با دیدن انیمیشن های مورد علاقه برای سام لم داده زیر تلویزیون و ایرکاندیشنر.
(این عادت تلویزیون دیدن هم از پدر به پسر ارث رسیده.)

سوم: چند تا آبپاش آب برای گلهای توی باکسها همراه ناز و نوازششون و کندن برگهای خشک شده؛ و یه لیوان برای کاج عزیزم که هر روز پشت در وقتی میرسیم خونه بهمون welcome back میگه.

چهارم: یه لیوان چایی داغ با یه تیکه نون که تمامش با نوش جونی تبدیل به انرژی لازم تا ظهر میشه برای کدبانوی خونه.

و من که از همون صبح نیرو میگیرم از بودن تمام این عزیزان در کنارم.

در حاشیه: بعضی وقتها جای اولی و دومی بسته به اینکه کدوم یکی از مردهای خونه بیشتر گرسنه باشند عوض میشه!

----------

ارسال یک نظر