مذهب

یه تیکه مکالمه تو یه فیلمی* که دیروز دیدم داشت جالب بود..
...
Son:Dad I want to divorce her.
Father: you can't do that. you are a Catholic.
Son:I even don't belive in God.
Father:It doesn't stop you being a Catholic.
...
*نمیدونم اسمش چی بود. جنیفر انیستون و کمرون دیاز توش بازی میکردند. اولی زن طرف بود دومی معشوقه اش. اسم هنرپیشه های مردش رو هم نمیدونم. فیلم رو هم از نصفه دیدم!
ارسال یک نظر