روز دختران حوا

درسته که اگه یکی زد کشت‌مون دیه‌مون نصف یه آدم حساب میشه،
درسته که با اینکه نه ماه تمام دل و روده و روح و روانمون به فنا میره برای اینکه میخواهیم موجود دیگه ای رو درست کنیم و بعدش یه بیلاخ گنده بهمون نشون میدن و میگن زاییدی که زاییدی حق سرپرستی که هیچ، حق هیچی بچه ات رو نداری و عموی بچه که نه سر پیازه نه ته پیازاز تو حقش بیشتره،
درسته که اگه پدر و مادرمون رو از دست بدیم با اینکه بیشتر هم دلمون بگیره و اصلن تو بودن‌شون هم بیشتر از داداش‌های سبیل کلفتمون بهشون رسیده باشیم و حق فرزندی ادا کرده باشیم و بیشتر هم از مرگ‌شون غصه دار بشیم اما چون ضعیفه ایم نصف اون داداش ها حق ارث داریم،
درسته که باید خودمون رو هفت تا سوراخ قایم کنیم و آفتاب مهتاب نبینت‌مون و دست هیچ اجنبی بهمون نرسه و خوشگلی‌هامون رو پس هزار تا چاغچور بپوشونیم که یه وقت یه بنده خدایی دلش نلرزه و هوس نکنه بیاد سراغمون که اگه بیاد حتمن کرم از خود درخته و بعدش هم دیگه به درد همسری هیچ مرد مسلمونی نمی‌خوریم و باید تا آخر عمر داغ ننگ بکشیم،
درسته که اگه شوهره معتاد و دیوانه و بی‌کار... بود حق نداریم ازش جدا بشیم و باید تو هر شرایطی ازش تمکین کنیم،
درسته که اگه درس هم خوندیم و سری تو سرها در آوردیم و دانشمند هم شدیم باز هم شهادتمون نصف یه مرد بی‌سواد به حساب میاد،
درسته که اصلن زن رو چه به قضاوت که این فقط کار مردونه است،
درسته که پدر و برادر و عمو و مردهای هفت پشت غریبه‌مون حق دارند در مورد‌مون تصمیم بگیرند،
درسته که خیلی از اون آدمهای با فرهنگ و متمدن‌مون هم باز آخرش به چشم تحقیر و ضعیف بودن بهمون نگاه میکنند و تو هر شرایطی به خودشون اجازه میدند جنسیتمون رو تمسخر کنند،
درسته که...،

درسته که به حکم زن بود و ایرانی بودن و مسلمون بودن هزار و یک جور بهمون ظلم میشه به اسم خدایی که حوا رو هم آفرید،

اما به هر حال امروز روز زن ه.
روزمون مبارکدر حاشیه:آقایون خوب ایرانی میدونند که مخاطب این نوشته نیستند. اینها ظلمهای قانونی هست که داره به دختران حوا میشه و اگه کسی هم دم بر بیاره که بابا ما رو هم خدای شما آفرید، مرعوب شده غرب شناخته میشه!
ارسال یک نظر