یه توضیح اضطراری

هیچی بدتر از اینکه آدم حرفش رو چپکی بزنه نیست. من تو پست قبل میخواستم بگم عاشق اسمم اون هم وقتی جدا نوشته میشه هستم که قاطی پاتی شد و باعث سو تفاهم البته از نوع خوبش!
چون همونجور که گفتم من اصلن اعصاب ندارم ببینم اسمم رو سر هم نوشتند اینجا باز اعلام میکنم که من بی‌تا هستم نه بیتا. خوشبختم!

گفتم که تو این مورد دچار خودشیفتگی هستم!
ارسال یک نظر